Hakkında

İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır Çermik’te tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakül­tesi, Resim-iş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.  Lisans eğitiminin ardından, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakül­tesi’nde, plastik sanatlarda ve günümüzde şiddet olgusunu inceleyen, bu konudaki sanatsal uygulamaları içeren Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik tezlerini hazırladı. Bu konudaki çalışmalarını yurtiçinde ve yurt dışında sergiledi.

1999-2002 Yılları arasında UNESCO AIAP Türkiye Ulusal Komitesi, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Ankara Şubesi Yönetim Ku­rulu üyeliği yaptı. 1999-2001 Yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde çalıştı. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Baskı Sanatları bölümünde göreve başladı. Aynı üniversitede Sanatbilimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Baskı Sanatları Bölüm Başkanlığı, Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. ‘Anadolu Sanat’ dergisinde Yayın Kurulu Üyeliği ve editörlük yaptı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ‘Sanat ve Tasarım’ dergisini hazırlama çalışmalarını sürdürdü ve editörlüğünü yaptı. 2003 yılında Doçent, 2008 Yılında Profesör oldu. Dergi ve gazetelerde resim ve baskıresim sanatı üzerine yazı, eleştiri ve incelemeleri yayınlandı. Bugüne kadar üçü yurtdışında olmak üzere14 kişisel sergi açtı Ulusal ve Uluslararası yarışmalarında eserleri, 9 ödüle değer bulundu. Çeşitli Müze ve Koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında bienal, trienal, sergi vb. etkinliklere katıldı.

Sanatçı, yaşamını Eskişehir’de sürdürmekte; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Çağdaş Sanat, Çağdaş Sanat Sorunları, Çukur Baskı (Gravür), Deneysel Baskıresim,  Baskıresim Tarihi ve  vb. dersleri vermektedir. Esmer, ağırlıklı olarak çağdaş sanat ve baskıresim alanlarında, kuramsal çalışmalar ve uygulamalar yapmaktadır.