Yayınlar

Yoruma Dönüşen Okuma

Yapıt okumanın, her zaman için doğruyu dile getirme iddiası olmasa bile inandırıcılık gibi samimi bir etkileyiciliği vardır. Onu sahici ve ikna edici kılan en önemli yön de budur.

Devamı

Romantik Direniş: Dönemin Baskıresimleri Üzerine

Romantik anlayış ile yapılmış olan baskıresimlerin, diğer romantik yapıtlarla birçok yönden benzerlik içinde olduğu söylenebilir.

Devamı

Çoğulculuğa “Kayıtsız” bir Sanat Ortamı

Ülkemizde resmin ötelenmesi düşüncesi, esasında diller/disiplinler arasında oluşturulan bir hiyerarşi mantığı üzerine

Devamı

Akıl ve Saçmalığın Sınırlarında Bir Muamma: Goya’nın Baskıresimleri

Goya, baskıresim dizilerine başladığında mesleki kariyerinin üst noktalarına gelmiş; orta yaşını geride bırakmış; hayatının en önemli çalışmalarını ürettiği olgunluk dönemini yaşamaktaydı.

Devamı

Ötelenmiş Bir Tür: Rembrandt’ın Gravürleri

Gravürler, Rembrandt’ın çok fazla bilinmeyen veya satır aralarında kalmış yapıtlarından önemli bir türü oluşturur.

Devamı

Yazılı Basında Magazinleşen Sanat, Düzey ve Güven Sorunları

Günümüzde medya, gündem yaratma, kitleleri yönlendirme, değer yargısı ve davranış kalıpları oluşturma konusunda

Devamı

“The Big Print” ve Litografi’de Yeni Açılımlar

Kağıdın bulunuşundan buyana işlevsel amaçlar da taşıyarak çeşitli aşamalardan geçen baskıresim

Devamı

Anadolu’da Çağdaş Bir Müze

Aralarında Magdalena Abakanowicz, Allen Jones, George Baselitz, Jörg Imendorff, Eduardo Arroyo, Valerio Adami

Devamı

Sanat Eğitimini Alğilama Sorunlarina Dair

Günümüzde sanat eğitimi, bir türlü çağdaş olamamanın getirdiği sıkıntıları yaşamaktadır.

Devamı

Yeni Bir Sanat Eğitimi İçin

Üzerinde çok konuşulan, ancak konuşulduğu kadar sorgulamalara ve değişime yatkın olmayan bir sanat eğitimine sahibiz.

Devamı

Otoriteye Muhalif Sanat

Söz konusu olan sanat ise, muhalif kavramına gerek bile duyulmayabilir; çünkü muhaliflik onun doğasında zaten vardır.

Devamı

Parçalanmış Bir Yaşamın Tanığı Olarak Otto Dix Ve Prager Strasse

Otto Dix’i ve sanatını anlayabilmek, 20.yüzyılın ilk yarısında, Avrupa’nın ekonomik ve politik kaosunu anlamakla eşdeğerdir

Devamı

“İkili” bir anlam vurgusu ve dengeli bir cinsellik

Mehmet Yılmaz cinsel imgeler çevresinde biçimlenen son resimlerinde, bir taraftan yaşamdaki dengesizlikleri

Devamı

Anadolu'da Çağdaş Sanatlar Müzesi

Kendisine ait mekanı ve koleksiyonu ile Türkiye’nin ilk Çağdaş Sanatlar Müzesi Anadolu Üniversitesi

Devamı

Atilla Atar’ın Litografileri Üzerine

Atilla Atar, son dönem resimlerinde, gittikçe adını daha çok anıyor olduğumuz ve belki de yakın bir gelecekte esas sorunumuz

Devamı

Zorlu Bir Oyun

İçsel gerilimini gravürün keskin ve katı karakteriyle ustalıklı bir şekilde bütünleştiren Misman’ın son sergisi

Devamı

Şimdiki Zamanlar

Şimdiki Zamanlar, günümüzün çok katmanlı ve geniş yelpazeye yayılan yaşam ilişkilerinin, kendi içinde ayrıksılaşan, spesifik ve önemli anlarını tanımlar. Bütünü görmekten çok, parçaları vurgular, parçaların her birinin kudsiyetine inanarak bunların biraradalığını esas alır.

Devamı

Anadolu'da Çağdaş Sanatlar Müzesi

Kendisine ait mekanı ve koleksiyonu ile Türkiye’nin ilk Çağdaş Sanatlar Müzesi Anadolu Üniversitesi tarafından Eskişehir’de açılıyor. Çağdaş Sanatlar Müzesi ihtiyacı, son yıllarda, sanat çevresinde tartışmaların odaklandığı konuların

Devamı

Hayri Esmer'in Resme ve Kendi Resmine Dair Düşünceleri

Gülgün Başarır: Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Kazım TÜRKER tarafından kazandırılan Kazım Türker Sanat Galerisi’inde bir sergi açtınız. Galeriyi biraz anlatabilir misiniz?

Devamı

Modernizm, Postmodernizm ve Sanat

20. yüzyıl, kuşku yok ki sanat tarihinin en sancılı, karmaşık, çatışmacı ve aynı zamanda yeniliklerle dolu süreci. Bu dönem yıkıcı olduğu kadar yaratıcılığa da sahne olmuş ve aynı zamanda devrimin süreğenlik kazandığı bir zaman dilimi.

Devamı

Popülizm ya da Kriz Çağı

Günümüze ‘popülizm çağı’ demek olanaklı mıdır? Elitist yaklaşımların terkedilmesi; geniş kitlelerin hayatın birçok alanına dahil olması; onların beğenilerine vurgu yapılması ve her kitle eğiliminin sözde de olsa göklere çıkarılmasının

Devamı

Litografiyle Şiirsel Bir Devingenligin İzinde

Ülkemizde, öteden beri baskı tekniklerinde verilen yapıtların sınırlılığı dikkate aldığında, son yıllardaki olumlayıcı ivme

Devamı

Zamanlararası Bir Deneyim

Halil Akdeniz, ‘Sınırlar Ötesi’ ismiyle Bozlu Art Project’e sergilediği son dönem eserlerinde, zaman, kültür ve tarihin izini sürerek, biçimsel arayışlarını, söylem dilini yeni bir evreye taşımaktadır. Bu eserler, olgunluk dönemi göstergelerini içeren bir yetkinlikle

Devamı

Işığı Biçimlendiren Usta: Adnan Varınca

Renk, ışık, boya ve leke…. bunlarla form oluşturma eylemi, sanatın esas niteliklerinden olmasına karşın, günümüzde çok az sayıda sanatçının bunları bir sorun olarak irdelediğini, bunlara dair arayışlar içinde seçenekler yarattığını görmekteyiz.

Devamı

Ögretmen Yetiştirmede Hedef Yaklaşımlar

Bilimsel düşünme ve bu düşünme biçiminin gerektirdiği yöntemlerle öğretmen yetiştirme çağımızın bir gereği değil

Devamı

Sanat Dünyası da Politik Hayat Gibi Otoriterleşiyor

Kanımca sanat dünyası, tıpkı politik hayat gibi otoriterleşiyor. Sanat dünyasındaki aktörlerin, sanatın doğasıyla örtüşmeyen sınırlandırmaları, sanatçının özgürlük alanını daraltmış durumda. Dolayısıyla burada sanatçının özgürlük sorunu ile karşı

Devamı

Göstergelerle Tasavvur Edilen Bir Dünya

Halil Akdeniz’in sanatı, kültürün göstergeler üzerinden okunarak, düşünsel yaklaşım zemininde biçimlendiği deneysel arayışın ürünüdür. Çağdaş sanatın yeniden biçimlendiği bir süreçte tarih, kültür ve dil bileşenlerinin simgesel kodlar ile yeniden yorumunu ortaya koymaktadır.

Devamı

Mitlere ve Bilinçaltına Atıflı bir Görsellik

Hasan Kıran’ın ağaçbaskıları, tarihsel göndermelerle beslenen, düş ve bilinçaltının buluştuğu bir mecrada hayat buluyor. Mistik bir dünyanın bitimsiz genişliği içinde gezinen, düşlere dalıp giden kendisini ve yaşamı yeniden düşündüren bir resim…

Devamı

Mehmet Yılmaz’ın Yapıtlarında İmge, Kimlik Ve Dil Sorunsalı

Mehmet Yılmaz’ın sanatı, özyaşamöyküsünün dinamizminden esin alarak, içinden geçtiğimiz zamanın sorunu haline gelmiş imge, kimlik, mekân ve dil sorunlarına odaklanmış; bunların nasıl bir mecrada hayat bulacağı arayışıyla biçimlenmiştir.

Devamı

Bir Bilanço: Türkiye'de Baskıresim

Anadolu Üniversitesi, baskıresimin ülkemizdeki son elli yıllık birikimini yansıttığı bir sergiyi izleyicilerle buluşturuyor. Sergi 1960’lardan günümüze farklı kuşakların ürettiği baskıresimleri biraraya getirerek görülmesini ve tartışılmasını hedeflemektedir.

Devamı

Gündelik Yaşamın Saydamlığına Adanmış Bir Anlatı

İrfan Önürmen, yaşadığımız çağı tanımlayabilecek referanslar ile kurguladığı yapıtlarını, malzemenin anlam katmanlarıyla ustalıklı bir şekilde ilişkilendirerek, güçlü romantik bir duyarlığı öne çıkarmaktadır.

Devamı

Baskıresimde Deneysel Arayışlar

Baskıresim, sanat disiplinleri içinde teknik sınırları ve kuralları en fazla belirlenmiş sanat alanı olarak bilinmektedir. Kağıt malzemesiyle ile anılması, numaralandırılması, kalıp ile çoğaltılması, çoğu zaman çerçeve içinde sunulması ve belli bir

Devamı

Türkiye'de Baskıresme Bakmak

“Türkiye’de Baskıresme Bakmak”, baskıresim alanına dair sahip olduğumuz birikimi ve bunun niteliğini görme gereksiniminin sonucu olarak, ülkemizde 1960’lardan sonra oluşmaya başlayan baskıresim

Devamı

Çağdaş Sanatta Temsiliyet İlişkilerini Nasıl Okumalı?

Rıfat Şahiner’in yeni kitabı, ‘Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi’ günümüz sanatının çok bilinmeyenli güzergahında, uzunca bir süredir tartışılan bir dizi mesele üzerine eğilerek sanatta temsil meselesinin ne denli çetrefilli bir hal aldığını ve günümüz estetiğinde ortaya çıkan krizin hangi

Devamı