Yayınlar

Çok Katmanlı İnce Bir Doku Ya Da Kötücül Bir Dünyadan İzlenimler

Hayri Esmer’in “bir tema üzerine çeşitlemeler” şeklinde gelişen son resimleri ilginç bir seyir arz ediyor. Sanatçı mekânsal dinamiği açısından belirgin ve kararlı vurgular içeren dizi-resimleriyle, birey ve toplum arasında şekillenen ve biçim-anlam ilişkilerinde

Devamı

Bir Sanatçının bir Sanatçıya Bakışı

Genelde Avrupa sanat tarihiyle ilişkisi açık olan yapıtlar hakkında, başka yerlerde başkalarının defalarca değindiği ilişkilere, ülkemizde de çok sık değinilmektedir. Bu tür sergiler hakkında olabildiğince kendi kültürel bakış açımızı sergiler ve bize yabancı olan mecralara pek bulaşmayız.

Devamı

Hayri Esmer Resminde Mekansal Duyumsama

Mümtaz SAĞLAM Hayri Esmer’in sanat serüveni, radikal dönüşümler içeren, kendini bütünlüklü ve gerçekçi deneylere adayan bir gelişim içindedir. Daha çok kurgæusal ve düşünsel bir çerçevede öngörülmüş araştırma ve tartışmalara, biçim-anlam dengesini sorunsuz

Devamı

Bir Anıtın Önünde Medusa’ya Bakmak

Hayri Esmer’in ‘10 Ekim 2015 Ankara’ adlı tablosu, söz konusu katliama ilişkin herhangi bir ‘görüntü’ sunmuyor. Tabloda, örneğin Goya’nın, ‘3 Mayıs 1808’ adlı resmi gibi katliama ilişkin doğrudan ‘iz’ yok; katliamı bellekte

Devamı

Söyleşi

Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? a Formalist b Modernist c Soyut dışavurumcu (d) Hiçbiri .

Devamı

Hayri Esmer : Resimde Mimari Kurgu

Sergisine isim olarak seçtiği “ardışıklık “ ve “örüntü“ Hayri Esmer“in 1990’lı yıllardan başlayarak geliştirdiği soyut içerikli bütün çalışmaları için gündemdeki yerini korumuş, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Boya fırçasının renksel çizgi demetleri halinde oluşturduğu ayrıntıcı estetik,

Devamı

Hayri Esmer İle “Boşluk Ve Sınır” Sergisi Üzerine Söyleşi

Hayri Esmer’in “Boşluk ve Sınır” başlığını taşıyan sergisi, 12.01.2018 - 23.03.2018 tarihleri arasında İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyetine henüz başlayan Kazım Türker Sanat Galerisi’nde devam ediyor. Mümtaz Sağlam’ın küratörlüğünü üstlendiği bu sergi, Esmer’in son

Devamı

Uygarlığın Parçalanışı

Soğuk savaşın ardından dünyada oluşan yeni parçalanmalarla beraber insanlık belirsiz bir sürece sürüklendi. Ekonomik kalkınma, yükselen yaşam standartları, bilgi, teknolojik ilerleme daha hızlı yayılmasına rağmen, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul kılan

Devamı

Yapısal Bütünlüğe Adanmış Bir Performans: Hayri Esmer ile Görüşme

Gülay Yaşayanlar: Uzun bir aradan sonra işlerinizi İzmir’de yeniden görmek çok güzel. Bildiğimiz kadarıyla resimleriniz son dönemde biçimsel anlamda radikal bir değişim içinde. Öncelikle bu geçiş ve değişim sürecinden biraz bahseder misiniz?

Devamı

Biçim ve Mesaj Bağlamında

Genç sanatçılığın “racon”u, ortalama eğitimlerin, yerleşik değerlerin dışına çıkmak, yeni bir düşünce boyutu geliştirmek ve sınırların ötesine geçebilmektir. Hem malzeme hem üslup bağlamında geçerli olabilmesi, bu dengenin iyi kurulmuş olmasına bağlıdır.

Devamı

Kendi Estetiğini Yaratmış Bir Ressam Olarak Hayri Esmer

Hayri Esmer’in sanatı özgün bir kulvarda ilerliyor. Yaratıcı bilinci, araştırmacı kişiliği ve keşif duygusuyla sanatçı; bilgiye, evrene, saklı olana açık tutumuyla kendi sanatında yol almayı sürdürüyor. Görsel-kavramsal gönderimli geçmişten bu güne getirdiği

Devamı

Söyleşi: Türkiye'de Baskıresme Bakmak

Gülgün Başarır: Türkiye’de Baskıresme Bakmak başlıklı bir sergiyle birlikte, baskıresmin tarihsel sürecini anlatan bir kitap hazırladınız. Bu sürece bakıldığında Türkiye’de  baskıresmin 1960’ lardan sonra ivme kazandığı görülüyor.

Devamı

Hayri Esmer İle “Boşluk Ve Sınır” Sergisi Üzerine

Lütfiye Bozdağ: Resimlerinizde nesneler dünyasına ve dolaysız anlatımlara uzak bir plastik dil seçmenizin nedenini anlatır mısınız? Hayri Esmer: Bu tercihim, daha çok kendi doğama ve amaçlarıma en uygun anlatım dili olmasıyla ilgili bir şey. Lisans eğitimi süresince figüratif ağırlıklı

Devamı

Baskıresmin Kalbi Eskişehir’de Atıyor

“Türkiye’de Baskıresme Bakmak” adlı bir sergi çalışması oldu. Bu sergiyle ne amaçlandı. Başlangıcından bugüne, Türkiye’deki baskıresim tarihine geniş bir perspektiften bakmayı, onu bir araya getirmeyi; görülmesini sağlamayı ve her

Devamı

Sanat Dünyasi da Politik Hayat Gibi Otoriterleşiyo

Ümit Gezgin: Sanatçı kişiliğinizin yanısıra akademisyen ve entelektüel kimliğinizin de önemine inananlardanım; bu anlamda plastik sanatların günümüzde öne çıkan ne tür sorunları olduğunu sormakla başlamak isterim?  

Devamı

Kendine Kapanan Kör Pencereler

Genellikle güncel yaşamın kanayan yaralarına parmak basan Hayri Esmer, yeni sergisinde zaman tünelinin içinden geçerek çocukluk anılarında kalan ve yaşadığı yerlerin yaşamöyküsüne de tanıklık ettiğini söyleyebileceğimiz mimarinin temel bir elemanına dikkat

Devamı

Hayri Esmer ile Sergi Söyleşisi

Hayri Esmer’in Fragmentation/Parçalı Olma Hali başlıklı sergisi 2007 yılından bu yana yaptığı çalışmaların içerisinden seçilen bir tür retro-kompozisyon. Monokrom resimlerden, çok-renkli ve çok-parçalı resimlere, minimal formlardan, simgesel olanlara geçişi de özetleyen bir genişliğe sahip.

Devamı