Yayınlar

Çok Katmanlı İnce Bir Doku Ya Da Kötücül Bir Dünyadan İzlenimler

Hayri Esmer’in “bir tema üzerine çeşitlemeler” şeklinde gelişen son resimleri ilginç bir seyir arz ediyor. Sanatçı mekânsal dinamiği açısından belirgin ve kararlı vurgular içeren dizi-resimleriyle, birey ve toplum arasında şekillenen ve biçim-anlam ilişkilerinde

Devamı

Bir Sanatçının bir Sanatçıya Bakışı

Genelde Avrupa sanat tarihiyle ilişkisi açık olan yapıtlar hakkında, başka yerlerde başkalarının defalarca değindiği ilişkilere, ülkemizde de çok sık değinilmektedir. Bu tür sergiler hakkında olabildiğince kendi kültürel bakış açımızı sergiler ve bize yabancı olan mecralara pek bulaşmayız.

Devamı

Söyleşi

Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? a Formalist b Modernist c Soyut dışavurumcu (d) Hiçbiri .

Devamı

Biçim ve Mesaj Bağlamında

Genç sanatçılığın “racon”u, ortalama eğitimlerin, yerleşik değerlerin dışına çıkmak, yeni bir düşünce boyutu geliştirmek ve sınırların ötesine geçebilmektir. Hem malzeme hem üslup bağlamında geçerli olabilmesi, bu dengenin iyi kurulmuş olmasına bağlıdır.

Devamı

Hayri Esmer : Resimde Mimari Kurgu

Sergisine isim olarak seçtiği “ardışıklık “ ve “örüntü“ Hayri Esmer“in 1990’lı yıllardan başlayarak geliştirdiği soyut içerikli bütün çalışmaları için gündemdeki yerini korumuş, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Boya fırçasının renksel çizgi demetleri halinde oluşturduğu ayrıntıcı estetik,

Devamı

Uygarlığın Parçalanışı

Soğuk savaşın ardından dünyada oluşan yeni parçalanmalarla beraber insanlık belirsiz bir sürece sürüklendi. Ekonomik kalkınma, yükselen yaşam standartları, bilgi, teknolojik ilerleme daha hızlı yayılmasına rağmen, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul kılan

Devamı

Kendi Estetiğini Yaratmış Bir Ressam Olarak Hayri Esmer

Hayri Esmer’in sanatı özgün bir kulvarda ilerliyor. Yaratıcı bilinci, araştırmacı kişiliği ve keşif duygusuyla sanatçı; bilgiye, evrene, saklı olana açık tutumuyla kendi sanatında yol almayı sürdürüyor. Görsel-kavramsal gönderimli geçmişten bu güne getirdiği

Devamı

Kendine Kapanan Kör Pencereler

Genellikle güncel yaşamın kanayan yaralarına parmak basan Hayri Esmer, yeni sergisinde zaman tünelinin içinden geçerek çocukluk anılarında kalan ve yaşadığı yerlerin yaşamöyküsüne de tanıklık ettiğini söyleyebileceğimiz mimarinin temel bir elemanına dikkat

Devamı

Hayri Esmer ile Sergi Söyleşisi

Hayri Esmer’in Fragmentation/Parçalı Olma Hali başlıklı sergisi 2007 yılından bu yana yaptığı çalışmaların içerisinden seçilen bir tür retro-kompozisyon. Monokrom resimlerden, çok-renkli ve çok-parçalı resimlere, minimal formlardan, simgesel olanlara geçişi de özetleyen bir genişliğe sahip.

Devamı